Bản đồ nhà đất là gì? Các loại bản đồ nhà đất hiện nay

Học tập

Bản đồ nhà đất là gì? Các loại bản đồ nhà đất hiện nay

Khi nói về lĩnh vực nhà đất người ta chỉ thường hay nghe nói đến các loại bản đồ như bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch và bản đồ địa chính. Tuy nhiên, thời gian gần đây lại xuất hiện một thuật ngữ mới “b...

Proptech là gì? Xu hướng proptech tại Việt Nam

Học tập

Proptech là gì?

Thị trường nhà đất có những chuyển biến đáng kể từ khi proptech bắt đầu xuất hiện, những giá trị mà proptech tạo ra cho thị trường hứa hẹn sẽ bùng nổ trong tương lai. Vậy Proptech là gì? Ba thành phần của mô hình prop...

Môi giới nhà đất là gì? Chuyên viên môi giới nhà đất

Học tập

Môi giới nhà đất là gì? Chuyên viên môi giới nhà đất

Thị trường bất động sản chưa bao giờ hết “hot” trong nhiều năm qua, thuật ngữ “môi giới nhà đất” cũng từ đó mà trở nên phổ biến trong cộng đồng bất động sản cũng như trong cuộc sống. Vậy môi giới nhà đất là gì? Cò đất...

Nhà đất tiếng anh là gì? Phân loại nhà đất trong tiếng anh

Học tập

Nhà đất tiếng anh là gì?

Thị trường bất động sản nhà đất là nhóm có tỷ trọng rất lớn, chiếm đại đa số các giao dịch trên thị trường bất động sản của một nước. Với hướng phát triển bao quát toàn bộ thị trường từ bình dân đến cao cấp, thị trườn...