hãy cùng Nhadat.online tìm hiểu sàn giao dịch nhà đất là gì? Điều kiện thành lập sàn giao dịch nhà đất, các loại nhà đất được phép kinh doanh qua sàn, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh sàn, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia sàn, nội dung hoạt động của sàn giao dịch nhà đất và hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản nhé!

Sàn giao dịch nhà đất là gì?

Sàn giao dịch nhà đất ngoài việc đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong thị trường bất động sản còn đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Nhà nước điều hành và quản lý các bất động sản được hiệu quả hơn. Tuy nhiên vẫn có nhiều nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường bất động sản vẫn chưa nắm rõ các vấn đề liên quan đến sàn giao dịch nhà đất. Chính vì thế, hãy cùng Nhadat.online tìm hiểu sàn giao dịch nhà đất là gì? Điều kiện thành lập sàn giao dịch nhà đất, các loại nhà đất được phép kinh doanh qua sàn, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh sàn, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia sàn, nội dung hoạt động của sàn giao dịch nhà đất và hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản nhé!

Sàn giao dịch nhà đất là gì?

Theo khoản 6 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định “Sàn giao dịch bất động sản là nơi diễn ra các giao dịch về mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản”

Căn cứ vào quy định trên ta có thể hiểu đơn giản rằng sàn giao dịch nhà đất là một hình thức của hoạt động kinh doanh nhà đất và là nơi diễn ra các giao dịch về mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua nhà đất. Việc kinh doanh nhà đất qua sàn phải đảm bảo tuân thủ tuyệt đối các quy định của pháp luật.

Điều kiện thành lập sàn giao dịch nhà đất

Tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch bất động sản nhà đất (viết tắt là sàn) phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 69 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 như sau:

Ảnh Điều kiện thành lập sàn giao dịch nhà đất

 • Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nhà đất phải thành lập doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản nhà đất phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; người quản lý, điều hành sàn giao dịch nhà đất phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
 • Sàn giao dịch bất động sản nhà đất phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ, cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động.

Các loại Nhà đất được phép kinh doanh qua sàn giao dịch

Tại Điều 5 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 có quy định về các loại nhà đất được đưa vào kinh doanh bao gồm:

 • Nhà, công trình xây dựng có sẵn của các tổ chức, cá nhân;
 • Nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai của các tổ chức, cá nhân;
 • Nhà, công trình xây dựng là tài sản công được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đưa vào kinh doanh;
 • Các loại đất được phép chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì được phép kinh doanh quyền sử dụng đất.

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh sàn giao dịch nhà đất

Theo quy định của Điều 71 và Điều 72 Luật Kinh doanh bất động sản 2014

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh sàn giao dịch nhà đất như sau:

 • Yêu cầu khách hàng cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản nhà đất được đưa lên sàn giao dịch nhà đất.
 • Từ chối đưa lên sàn các bất động sản nhà đất không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.
 • Được thu phí dịch vụ của khách hàng có bất động sản được đưa lên sàn giao dịch.
 • Yêu cầu khách hàng bồi thường thiệt hại do lỗi của khách hàng gây ra.
 • Các quyền khác trong hợp đồng.

Nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh sàn giao dịch nhà đất như sau:

 • Đảm bảo bất động sản được đưa lên sàn giao dịch nhà đất phải có đủ điều kiện được giao dịch.
 • Cung cấp đầy đủ, trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản nhà đất và chịu trách nhiệm về hồ sơ, thông tin do mình cung cấp.
 • Đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật và điều kiện hoạt động của sàn giao dịch bất động sản nhà đất.
 • Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Thực hiện nghĩa vụ về thuế với Nhà nước theo quy định của pháp luật.
 • Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
 • Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia sàn

Tại Điều 73 Luật Kinh doanh bất động sản quy định

Tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch nhà đất có các quyền sau:

 • Yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản nhà đất.
 • Ký hợp đồng với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản để mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua nhà đất.
 • Yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nhà đất bồi thường thiệt hại do lỗi của sàn giao dịch gây ra.
 • Các quyền khác trong hợp đồng.

Tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch nhà đất có các nghĩa vụ sau:

 • Thực hiện quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.
 • Trả phí dịch vụ cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nhà đất.
 • Bồi thường thiệt hại do lỗi mình gây ra.
 • Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

Ảnh Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia sàn giao dịch nhà đất

Nội dung hoạt động của sàn giao dịch nhà đất

Theo điều 70 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, sàn kinh doanh bất động sản nhà đất được phép thực hiện các hoạt động sau:

 • Thực hiện việc giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản nhà đất.
 • Tổ chức việc bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản nhà đất;
 • Giới thiệu, niêm yết, cung cấp công khai thông tin về bất động sản nhà đất cho các bên tham gia có nhu cầu giao dịch;
 • Kiểm tra giấy tờ về nhà đất bảo đảm đủ điều kiện được giao dịch;
 • Làm trung gian cho các bên trao đổi, đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản nhà đất.

Hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản

Theo Điều 26 Thông tư 11/2015/TT-BXD, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản thực hiện các hoạt động sau:

- Nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản như đã nêu ở phần trên.

- Phải công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh.

- Có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ pháp lý của bất động sản trước khi đưa vào kinh doanh tại sàn, nếu đủ điều kiện giao dịch mới được giới thiệu cho khách hàng. Sàn giao dịch bất động sản chịu trách nhiệm trước khách hàng và trước pháp luật về thông tin đã cung cấp cho khách hàng.

- Các hoạt động dịch vụ của sàn giao dịch bất động sản phải được thực hiện thông qua hợp đồng.

- Có trách nhiệm lập báo cáo hàng tháng về tình hình giao dịch qua sàn. Báo cáo được gửi trước ngày 05 của tháng sau về Sở Xây dựng địa phương và Bộ Xây dựng.

- Có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền, báo cáo về phòng chống rửa tiền theo quy định của pháp luật về Phòng chống rửa tiền.

Qua một số thông tin trên có thể dễ dàng nhận ra việc kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản chịu tác động và phải đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Do đó, khi thực hiện các hoạt động mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản thông qua các sàn giao dịch bạn có thể tuyệt đối yên tâm về độ uy tín cũng như chất lượng của các bất động sản nhà đất được giao dịch trên sàn.